Miljørapport 2023

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Vi er garantister for at elektrisk og elektronisk avfall blir gjenvunnet på en forsvarlig måte. I 2023 ble 76,1 % av alle produktene vi samlet inn gjenvunnet til nye materialer. 11,7 % ble utnyttet til varme og energi. Dette representerer store verdier for samfunnet, og bidrar til at verdifulle råstoffer kommer tilbake i kretsløpet.

RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri.

83 585
RENAS samlet inn og behandlet
totalt 83 585 tonn EE-avfall i fjor.
1 224
Ressurser som potensielt er verdt over 1224 millioner kroner
ble ført tilbake til markedet.
63 597
Av det RENAS samlet inn,
ble 63 597 tonn til nye materialer.
Leder

Vi må ta vare på ressursene

2023 var et år preget av en ustabil verdenssituasjon og høye renter. Krigen mellom Ukraina og Russland og den betente konflikten i Midtøsten viser hvor sårbare vi egentlig er.
Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør i RENAS

Medlem i RENAS

For bedrifter med produsentansvar tilbyr RENAS alt på ett sted. Medlems­avtalen med RENAS på EE kan enkelt utvides til å inkludere batterier og emballasje. På den måten får du som medlem totaloversikt gjennom RENAS' medlemsportal, og kun ett kontaktpunkt å forholde deg til.

Hva skjer med EE-avfallet vi gjenvinner?

Visste du at plasten i kjøleskapet ditt kan bli bakplata til en PC-skjerm? Gjenvinning av EE-avfall innebærer omfattende prosesser. Her får du dem enkelt forklart.

Les mer

Vi kartlegger medlemmenes behov

Hva er RENAS-medlemmers forhold til bærekraft? Studenter fra NMBU har kartlagt status. Her er litt om resultatene og hvordan vi i RENAS kan hjelpe medlemmene å innfri nye krav.

Les mer

RENAS er ny eier av Rebatt

Etter flere år med tett samarbeid har RENAS nå overtatt eierskapet av Rebatt. Det betyr enda bedre kontroll på avfallsstrømmen.

Les mer

Vi må kartlegge egne kritiske råmaterialer

Norge mangler en egen kartlegging av kritiske råmaterialer. Vi i RENAS mener det er helt nødvendig både for oss og EU. Les mer om hvorfor vi synes regjeringen bør ta en ekstra runde med sin strategi.

Les mer

RENAS gjennom 25 år

 • 1990

  Miljøverndepartementet legger frem utredning om avfallsminimering og gjenvinning. Avfallspyramiden etableres.

 • 1992

  «Avfallsmeldingen» kommer fra Stortinget og markerer starten på viktig satsing på avfallspolitikken.

 • 1997

  Returselskapet for Næringselektro AS – RENAS – blir stiftet.

 • 1998

  Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter vedtas.

 • 1999

  EE-forskriften trer i kraft – RENAS i operativ drift.

 • 2002

  Elektrobransjen inngår avtale med Miljøverndepartementet om reduksjon av klimagassen SF6. RENAS er navet i verdikjeden.

 • 2004

  Avfallsforskriften fastsatt av Miljøverndepartementet, som en tilpasning til EUs avfallsdirektiv.

 • 2008

  RENAS´ ansvar utvides til å gjelde alle typer EE-avfall, næringselektro og forbrukerelektro slås sammen.

 • 2009

  RENAS 10 år – har samlet inn 400 000 tonn EE-avfall.

 • 2014

  Samarbeid med Batteriretur og Grønt Punkt Norge for å tilby produsentansvar for EE, batterier og emballasje på ett sted.

 • 2016

  EUs WEEE direktiv endres og avfalls-forskriften revideres med blant annet nye plikter for utenlandske forhandlere og produsenter.

 • 2017

  RENAS er med på å danne foreningen Circular Norway.

 • 2018

  Passerte en million tonn innsamlet EE-avfall.

 • 2019

  Europakommisjonen lanserte European Green Deal.

 • 2020

  Madaster, en plattform for sirkularitet innen bygg og eiendom, opprettes i Norge ved hjelp av RENAS.

 • 2022

  RENAS går inn på eiersiden i Li-Tech, som utvikler teknologi for deteksjon av batterier for å hindre brann.

 • 2023

  EU lanserer Critical Raw Materials Act med mål om lokal gjenvinning av kritiske materialer i Europa.

 • 2024

  RENAS fyller 25 år! RENAS overtar Rebatt og blir godkjent returselskap for småbatterier.

Bærekraftsmålene er en integrert del av RENAS

RENAS sin uttalte ambisjon er «Ingen miljøgifter på avveie». Det helt grunnleggende formålet med RENAS er å ta vare på miljøet, som også er fundamentet i FNs bærekraftsmål som har med naturen å gjøre; vann, luft, hav og jord. God håndtering og ressursforvaltning hindrer også utslipp av klimagasser.

Fra avfall til nye produkter

83 585 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 76,1 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Miljøgifter og skadelige stoffer skal ikke tilbake i kretsløpet. De blir destruert hvis mulig, eller lagt på sikre deponi. Se hele oversikten her.

Ansatte

Bjørn Arild Thon

Adm. direktør

Rolf Arne Olsen

Økonomisjef

Eyrún Gudjonsdottir

Leder forretningsutvikling

Oddmar Uri

Regnskapsansvarlig

Kim Appelby Bukdahl

Teknisk sjef

Per Halvard Øveren

Driftssjef

Heidi Mollan Jensen

Kvalitetssjef

Istvan Molnar

Key Account Manager

Katarina J. Haugersveen

Leder markedsutvikling

Anja Ronesen

Markeds- og kommunikasjonssjef

Styret

RENAS eies av bransje­organisasjonene Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransje­forening i Norsk Industri. RENAS drives som et non-profit selskap, og eierne kan ikke ta ut utbytte av driften. Eierne representerer store grupper av RENAS sin medlems­masse, og det sitter til enhver tid to medlemmer fra Elektro­foreningen og to medlemmer fra Elektro og Energi og en ekstern representant i styret. Styreledervervet alternerer mellom representanter for de to eier­organisasjonene.

Hans Petter Rebo

Styreleder

Norsk Industri
(Norsk Industri)

Frank Jaegtnes

Styremedlem

Elektroforeningen
(Elektroforeningen)

Gaute Vestbøstad

Styremedlem

Bombardier Transportation Norway
(Elektro og Energi)

Geir Bjørnstad

Styremedlem

EVBox Norway AS
(Elektroforeningen)

Vibeke Lærum

Styremedlem

Advokatfirmaet Lærum AS
(Ekstern representant)

Jern

48 563
TONN
Tilsvarer over 12,1 millioner jerngryter (á 4 kg).

Aluminium

12 203
TONN
Over 7,6 millioner sykkelrammer i aluminium (a 1,6 kg).

Gull

19.2
KILO
Tilsvarer 76,8 tonn kretskort fra gamle PC-er.

Bly

4 430
TONN
Tilsvarer 340 769 bilbatterier.

Kobber

6 770
TONN
Utgjør 3223,7 mil med kobberledning, som tilsvarer luftlinjestrekningen Oslo-Sydney tur retur.