Miljørapport 2022

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Vi er garantister for at elektrisk og elektronisk avfall blir gjenvunnet på en forsvarlig måte. I 2022 ble 78,4 % av alle produktene vi samlet inn gjenvunnet til nye materialer. 10,1 % ble utnyttet til varme og energi. Dette representerer store verdier for samfunnet, og bidrar til at verdifulle råstoffer kommer tilbake i kretsløpet.

RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri.

79 387
RENAS samlet inn og behandlet
totalt 79 387 tonn EE-avfall i fjor.
1 060
Ressurser som potensielt er verdt over 1 060 millioner kroner
ble ført tilbake til markedet.
62 252
Av det RENAS samler inn,
blir 62 252 tonn til nye materialer.
Leder

Tiden er inne for omstilling

Som pådrivere for et grønnere, mer sirkulært og mer selvforsynt samfunn, ønsker vi å påvirke de rundt oss til å ta kloke valg for framtiden.
Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør i RENAS

Medlem i RENAS

For bedrifter med produsentansvar tilbyr RENAS alt på ett sted. Medlemsavtalen med RENAS på EE kan enkelt utvides til å inkludere batterier og emballasje. På den måten får du som medlem totaloversikt gjennom RENAS' medlemsportal, og kun ett kontaktpunkt å forholde deg til.

Let’s get practical – ONS 2022

Fra en stand laget av brukte og gjenbrukbare materialer, ønsket vi å inspirere bedrifter til å komme i gang med en reell omstilling til sirkulærøkonomi.

Les mer

Derfor må vi prioritere kritiske råmaterialer

Mens både EU, USA og Kina har klare planer for de aller mest kritiske råmaterialene, ligger Norge langt bak. Det vil vi i RENAS gjøre noe med.

Les mer

De brannfarlige batteriene – og den mulige løsningen

RENAS har gått inn på eiersiden i Li-Tech. Det nyoppstartede selskapet har utviklet en måte å forhindre batteribranner i avfallsanlegg.

Les mer

Slik jobber RENAS med bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe menneskeskapte klima- endringer innen 2030. De 17 bærekraftsmålene oppsummerer og gjenspeiler endringene og utfordringene verden står overfor.

Les mer

Klimaregnskap 2022

Et klimaregnskap er en kartlegging av en virksomhets klimafotavtrykk. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokoll) er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. Et klimaregnskap som føres i henhold til GHG- protokollen rapporterer på Scope, 1, 2 og 3.

Fra avfall til nye produkter

79 387 tonn EE-avfall ble behandlet i fjor. 78,4 % av alle produktene vi samlet inn ble gjenvunnet til nye materialer. Miljøgifter og skadelige stoffer skal ikke tilbake i kretsløpet. De blir destruert hvis mulig, eller lagt på sikre deponi.

Ansatte

Bjørn Arild Thon

Adm. direktør

Istvan Molnar

Key Account Manager

Oktay Dordipour

Teknisk sjef

Sluttet 15.12.2022

Per Halvard Øveren

Driftssjef

Rolf Arne Olsen

Økonomisjef

Anja Ronesen

Markeds- og kommunikasjonssjef

Oddmar Uri

Regnskapsansvarlig

Eyrún Gudjonsdottir

Business Development Manager

Styret

RENAS eies av bransje- organisasjonene Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri. RENAS drives som et non-profit selskap, og eierne kan ikke ta ut utbytte av driften. Eierne representerer store grupper av RENAS sin medlemsmasse, og det sitter til enhver tid to medlemmer fra Elektroforeningen og to medlemmer fra Elektro og Energi og en ekstern representant i styret. Styreledervervet alternerer mellom representanter for de to eierorganisasjonene.

Frank Jaegtnes

Styreleder

Elektroforeningen
(Elektroforeningen)

Hans Petter Rebo

Styremedlem

Norsk Industri
(Norsk Industri)

Gaute Vestbøstad

Styremedlem

Bombardier Transportation Norway
(Elektro og Energi)

Geir Bjørnstad

Styremedlem

EVBox Norway AS
(Elektroforeningen)

Vibeke Lærum

Styremedlem

Advokatfirmaet Lærum AS
(Ekstern representant)

Jern

46 124
TONN
Tilsvarer over 11,5 millioner jerngryter (á 4 kg).

Aluminium

11 591
TONN
Over 7,2 millioner sykkelrammer i aluminium (a 1,6 kg).

Gull

18.3
KILO
Tilsvarer 73,2 tonn kretskort fra gamle PC-er.

Bly

4 208
TONN
Tilsvarer 323 692 bilbatterier.

Kobber

6 430
TONN
Utgjør 3061,8 mil med kobberledning, som tilsvarer luftlinjestrekningen Oslo-New York fem ganger.