Medlem i RENAS

For bedrifter med produsentansvar tilbyr RENAS alt på ett sted. Medlemsavtalen med RENAS på EE kan enkelt utvides til å inkludere batterier og emballasje. På den måten får du som medlem totaloversikt gjennom RENAS' medlemsportal, og kun ett kontaktpunkt å forholde deg til.

Samtidig kan du være trygg på at ditt produsent­ansvar ivaretas av de ledende aktørene på markedet innen hvert felt;

  • RENAS på elektriske og elektroniske produkter
  • Batteriretur på løse batterier
  • Grønt Punkt Norge på emballasje

Med tette partneravtaler tilbyr vi Batteriretur og Grønt Punkt Norges tjenester gjennom RENAS-avtalen uten ekstra kostnad og rapportering.

Batteriretur er bransjeledende på inn­samling, gjenvinning, sikkerhet og utvikling innen alle typer batterier i Norge. De satser på lokal gjenvinning av elbilbatterier med nytt anlegg på Øra i Fredrikstad, og har en internasjonal ledende posisjon innen høyenergi­batterier fra kjøretøy og maritim sektor.

Med over 25 års erfaring med innsamling og behandling av emballasje, er Grønt Punkt Norge et ledende kompetanse­miljø. Medlemmer har tilgang til gjenvinnings­kalkulatoren, guider i design for kilde­sortering og kurs om alle typer emballasje og emballasje­optimering. Grønt Punkt Norge inkluderer også rapportering til myndighetene om avfalls­forebygging på vegne av medlemmene som en del av sine tjenester.

Min side

Min Side for medlemmer hos RENAS gir både oversikt og nyttig informasjon. Vårt løfte er å gjøre det enkelt å ta miljøansvar, og Min Side gir fullt innsyn i importen eller produksjonen som ligger til grunn for fakturering av miljø­gebyr. En annen viktig funksjon er historisk statistikk helt ned på produktnivå.

Min Side gir deg også:

  • oversikt over viktige dokumenter og informasjon knyttet til produsentansvaret.
  • funksjoner som hjelper bedriftens klima­rapportering og tilgang til spesialutviklede kurs om sirkulærøkonomi.

Du skal være trygg på at ditt produsentansvar ivaretas av de ledende aktørene på markedet.

Circular Norway

Circular Norway er et heleid datterselskap av RENAS og holder til i samme lokaler. Sammen har vi utarbeidet et digitalt kurs om sirkulær­økonomi som belyser sirkulærøkonomi i din bedrift og verdi­kjede. Grunnmodulen tilbys gratis for RENAS-medlemmer.

EU har satt et klart og overgripende mål om å bli et konkurransedyktig, ressurseffektivt nullutslippskontinent innen 2050. Omstillingen til sirkulærøkonomi er sentral for å oppnå dette målet, og den vil gjennom EUs grønne giv og tilhørende regulativer og strategier sette premissene også for norsk næringsliv i årene som kommer.

Sirkulær analyse

For svært mange bedrifter vil sirkulærøkonomi være det viktigste virkemiddelet for best mulig effekt innen miljø-, klima- og bærekraftsmål. Circular Norway tilbyr verktøyet Sirkulær Analyse for å måle sirkularitet i bedriften. Sirkulær Analyse gir bedriften en oversikt over hvor de står i dag relatert til de åtte prinsippene (se egen faktaboks) samt de 80 tilhørende strategiene for sirkulær­økonomi. Analysen kan utføres for et produkt, en divisjon eller et selskap og gir et svar og et utgangs­punkt for å si hvor sirkulære man er basert på en kvalitativ undersøkelse. Analysen gir svar på hvilke områder man har gode tiltak, og hvor det er forbedrings­potensial. En god score på sirkularitet vil også gi god score på miljø- og klimamål, og analysen er et praktisk rettet styrings­verktøy og etablerer utgangs­verdier som man kan måle fremgang utfra.

Circular Norway tilbyr også webinar eller bedriftstilpassede kurs, og workshops med ledergrupper eller prosjektgrupper som ønsker å komme videre i sitt arbeid med sirkulær omstilling.

Sirkulære nøkkelprinsipper

Neste artikkel

Let’s get practical – ONS 2022

Fra en stand laget av brukte og gjenbrukbare materialer, ønsket vi å inspirere bedrifter til å komme i gang med en reell omstilling til sirkulærøkonomi.

Forrige artikkel

Tiden er inne for omstilling

Som pådrivere for et grønnere, mer sirkulært og mer selvforsynt samfunn, ønsker vi å påvirke de rundt oss til å ta kloke valg for framtiden.