Bjørn Arild Thon
Administrerende direktør

Tiden er inne for omstilling

I 2022 returnerte samfunnet til en viss normalitet etter to år med strenge pandemirestriksjoner. Helt normalt har det imidlertid ikke blitt. Pandemiens ringvirkninger, i kombinasjon med krigen i Ukraina, har ført til brutte forsyningslinjer og økte kraftpriser for industrien. Nå er det større usikkerhet knyttet til leveranser og krafttilgang.

Som pådrivere for et grønnere, mer sirkulært og mer selvforsynt samfunn, ønsker vi å påvirke de rundt oss til å ta kloke valg for framtiden.

I den pågående omstillingen med elektrifisering og digitalisering, er det helt avgjørende at vi både utvinner og gjenvinner materialer på en god måte. Særlig de kritiske råmaterialene, som har mange viktige bruksområder, samtidig som importavhengigheten er høy og forbundet med usikkerhet. Derfor er det nå viktigere enn noen gang å finne ut hvordan vi kan bevare og utvikle konkurransefortrinnene til norsk industri, og samtidig få til en grønn og sirkulær økonomi. Les mer om tiltak for å dempe forsyningsrisiko og vårt arbeid for å sette dette på agendaen for både myndigheter og bedrifter i årets rapport.

Batteribranner har blitt en stor utfordring på avfallsanlegg etter at litiumbatterier kom på markedet og ble vanlige i elektroniske produkter. For å bidra til færre batteribranner, har RENAS gått inn på eiersiden i det nyoppstartede selskapet Li-Tech. De jobber med å detektere litiumbatterier i avfallsstrømmen. Mer om dette kan du lese senere i denne miljørapporten.

Som pådrivere for et grønnere, mer sirkulært og mer selvforsynt samfunn, ønsker vi å påvirke de rundt oss til å ta kloke valg for framtiden. Derfor har vi brukt både ONS i Stavanger, Arendalsuka og flere andre plattformer for å nå ut til både myndigheter og bedrifter med vårt budskap.

Vi håper rapporten vil være til inspirasjon. God lesing!

Neste artikkel

Medlem i RENAS

For bedrifter med produsentansvar tilbyr RENAS alt på ett sted. Medlemsavtalen med RENAS på EE kan enkelt utvides til å inkludere batterier og emballasje. På den måten får du som medlem totaloversikt gjennom RENAS' medlemsportal, og kun ett kontaktpunkt å forholde deg til.